Inne firmy i instytucje:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie
Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa nr 37 im. J.Kusocińskiego
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach
Szkoła Podstawowa w Koźlu im. Gen Dyw Tadeusza Kutrzeby
Szkoła Podstawowa w Bukowcu N Pilicą
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej
Szkoła Podstawowa im. T Kościuszki w Kiernozi
Szkoła Podstawowa nr 36
Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku
Szkoła Podstawowa w Rękoraju
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli
Szkoła Podstawowa w Osjakowie
Szkoła Podstawowa w Babsku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ściborka w Konstantynowie Łódzkim
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu
Szkoła Podstawowa im. J Chełmońskiego w Łyszkowicach
Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 14 im. St Staszica
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej
Szkoła Podstawowa w Klonowej
Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A Mickiewicza
Szkoła Podstawowa w Dłutowie
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 R w Sędziejowicach
Szkoła Podstawowa w Wałach
Szkoła Podstawowa nr 206 w Łodzi
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie
Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu
Szkoła Podstawowa Imienia Ignacji Piątkowskiej we Wróblewie
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł Jagiełły w Tuszynie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie
Szkoła Podstawowa w Błażejewicach
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 91 im. L.Teligi
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu
Szkoła Podstawowa w Niewiadowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 R.
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej U Moryc S.J.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku
Szkoła Podstawowa im. Prof Wacława Felczaka w Chorkach
Szkoła Podstawowa nr 204 w Łodzi
Szkoła Podstawowa w Uszczynie
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka